Трябва да се научим как, къде и кога да даваме: някъде всичко, някъде нищо. :)