Те рядко постигаха съгласие... всъщност НИКОГА! Караха се постоянно, но въпреки различията между тях ги свързваше нещо важно - УМИРАХА ЕДИН ЗА ДРУГ! :)