Мъчи ме много още въпрос един. Трябва ли да си весел, да се казваш Веселинн ?..