На света има 3 типа хора - част от проблема, част от решението и част от пейзажа.