Не нагазиш ли във водата, няма да се научиш да плуваш.