….свят са вземали от теб, то значи си богат, а взелият е беден! " Гинка Станчева . Rumi