"Не съм ограбена и опустошена нима се свършва огънят защото, някога е грял. Нима пресъхват изворите чисти защото, някой ожаднял е хвърлил нехайно и камъни и листи. Избистри се душата ми изтласка мътното и бликват пак водите ласкави. Ако на този …..