....да се срине той пак ще има работа, има висшо обарозование, но не разчита на него, а на златните си ръце, ........следва продължение. :)R