изводът е, че за любовта, няма възраст. И двете истории са по действителен слючай. :) R