...сега може би щях да съм сериозно наранена. Има добри хора приведе ме през голямото кръстовище на безопасно място, на завед. Усрях да му благодаря въпреки уплахата. Мислех, че съм силна, смела, но днес исках да съм и по тежка, ...