Много хора ми казаха, не го обичай така-няма да можеш след това да обичаш никога...