Спящата красавица Живели някога отдавна един цар и една царица, които всеки ден си казвали: – Ах, защо си нямаме дете! Но дете все не им се раждало! Веднъж царицата се къпала в реката и ето че от водата на брега скокнала една жаба и й казала: