"Казаха ми, че съм "животно" само, защото вече се бях научил да си тръгвам от хората,които ме правеха нещастен." - К.