" Няма такова нещо като добро или лошо в смисъл на абсолютни стойности. Има само добро и лошо от гледна точка на ползите и вредите, които нашите мисли и действия причиняват на нас и на другите." - Матю Рикар R