"Човекът има две любими играчки - собствената си съдба и чувствата на другите."          GB®