Установено е, че по време на телевизионните реклами рязко се увеличава трафика на канализацията.          GB®