"Любовта на семейството, любовта на един човек може да лекува. Да лекува раните, оставени от обществото. Грамадното, могъщо общество." Мая Анджелоy,Ag