Ако знаехте колко рядко ви разбират правилно, щяхте по-често да мълчите.          GB®