Бих искал да се бия с Вас в интелектуален дуел. Но, както забелязвам, Вие сте без оръжие.          GB