...това е просто любовта, чиста, откровена, искрена, без сметки, спонтанна. Пиша за любовта между мъж и жена, между дете и родител. Божествената любов, преди да пишеш за нея провери, прочети коя е тя откъде идва и кой ти я дава, не бъди слепец,