Трябва да имате нещо общо, за да се разбирате един друг, и нещо различно, за да се обичате... Пол Жералди          GB