"Мярата на достойнствата на всеки човек си проличава веднага. Тя личи във външния вид. Прозира в спокойното изражение. Долавя се в немногословието. видна е от безупречните маниери. Усеща се в сериозното, тежко държане. Проявява се в дълбокото