Как се отнасям към секса? Че аз си дължа живота на него!           GB