Много хора ми казват да се вслушвам в сърцето си . . Но какво по дяволите значи туп - туп туп - туп ?      GB