Канибалът от суеверие изяде портфейлите на жертвите си,-така и стана министър на финансите....Ag