Търсещият щастие е като пияницата, който не може да улучи пътя към дома си, но знае, че има дом -Франсоа-Мари Аруе - Волтер. GB