Спасяването от удавяне е дело на самите давещи се!