Когато един проблем не се решава с пари,се решава с много пари.