Колкото и лош да ти се вижда живота, знай че може да стане и по-лошо…