Колкото си по добър и истински с хората,толкова повече те са лоши и фалшиви с тебе!!!