Сега разбра ли защо си глупак? Защото глупавия губи свестните жени,а умния се опитва да ги задържи!!!