Съдбата ни раздели,може би е за добро,но не може да изтрие всички спомени,дори и пътищата един към друг да са разрушени!!!