"Красивата жена и същевременно вярна е също такава рядкост, каквато е сполучлив превод на поетично произведение. Такъв превод обикновено е некрасив, ако е верен, и неверен, ако е красив." -- Морис Сафир