Някой ден ще се сетиш за мен и ще си кажеш:Защо сега е толкова далече от мен?