Една невидима душа през моята душа премина... Защо? Не я ли достраша? Разбърка с тъничка маша жарта във моята камина и тихо продължи пеша нагоре бавно през комина... Защо? Не я ли догреша?