Давайте от себе си повече, колкото е възможно повече за хората, които го заслужават, защото с доволни хора се общува много по-лесно. Така спокойно можеш да кажеш: "Животът е прекрасен".