Да помогнеш на новите в класа - просто се постави на тяхното място. Не е лесно да си новият/новата,нали?