Ако си се прославила заради краката, славата ти ще се шири непрекъснато. :D :X