Леле колко тъпи хора има xDD ;xx

♥ 5 случайни фрази ♥

titanik
Да, беше хубаво, но ти това не го разбираш.. Да, беше истинско, сега е време за друго .. !!
Ако и двамата партньори са готови за общуване, връзката между тях се улеснява. Преди всичко двамата партньори трябва да имат предвид, че личните им мисли и чувства са точно това – лични мисли и чувства. Те не са добри или лоши, правилни или неправилни. Всеки човек има собствена, уникална гледна точка. Ако приемем жизнената си ситуация и партньора като отражение на собствения си свят, ние можем веднага да престанем с критиките и с опитите да променим другите – а това е предпоставка за искрено общуване. Само в тази ситуация е възможно намирането на решение, при което и двете страни да спечелят. :)
До0брЕ , чE сЪм аЗ.. чЕ, дА ИмА зА кФо дА сИ гОвОрИтЕ!!
Обичам те... , но ти никога няма да разбереш :S
Още случайни Най-харесвани