Ако си поискам, ше ли ми дадеш? ше ли ми дадеш? - любим въпрос на уличниците