Страхливците умират всеки ден, мъжете по веднъж умират. Страхливец или мъж, ще си за мен, какво избираш?