Любовта е огромното преувеличаване на разликата между един човек и всички останали.