Ако обичаш някой истински няма да те интерусва какво говорят другите за него..