Жената е такава, каквато мъжът я провокира да бъде...