..Пух?-Да Прасчо?-Кажи на тия в фейсбук да спрaт да се еб*ват с нас ... |(