най-очевидния белег и явен знак за истинска мъдрост е постоянната и неограничена радост.