Той - Ти да не се казваш "Google" ? ... Тя - Хах.. нее защо?! Той - Защото ти си всичко което търся!