Усмивката не струва нищо, но създава много. Тя прави по-богати тези, които я получават без да прави по-бедни тези, които я дават.