Има такива , които получиха най - доброто от мен ..и въпреки всичко ме предадоха ... ...Има и такива , които видяха и най- лошото от мен ...,но никога не ме оставиха !!!