ПО ДОБРЕ НА КОЛЕНЕ ПРЕД БАРА,ОТКОЛКОТО ПРАВ ПРЕД СТРУГА!